Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: