Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Păuliș