Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

Tănase Anca - Inspector resurse umane 

Coordonatele de contact : 

Primăria comunei Păuliş 

Păuliş nr. 1 , Cod 317230, judeţul Arad

Telefon : 0257 388 101 

Fax : 0257 388 456

E-mail : primariapaulis@gmail.com