Raport anual primar privind starea economica socială și de mediu a UAT Păuliș pe anul 2020