Comisiile de specialitate ale consiliului local Păuliș

Comisia de specialitate nr. 1 din domeniul:activități economice,financiare,amenajarea teritoriului și urbanism,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, servicii și comerț 

  VUCULESCU CĂTĂLIN

  SIGHETI SAUL

  ROMAN ION

  SAS OVIDIU

  POIENAR ROBERT

Comisia de specialitate nr. 2 din domeniul: învățământ,sanatate, familie, protecția mediului și turism,protecția copilului,activități social culturale,culte,muncă și protecție socială,sport

  RENICH LAURA

  SAVU PETRU

  CATA MIHAELA

Comisia de specialitate nr. 3 din domeniul:juridic,disciplină,administrație publică,apărarea ordinii publice

  ANDREI NELU

  PASĂRE LAURA

  SARI FLORIN

  PETRUȚA VIOREL

  GRIGOREAN VIOREL