Anunț prealabil pentru afisarea publică a documentelor tehnice ale cadastruluipentru sectorul cadastral nr. 30