Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative