Proiectul bugetului local al Comunei Păuliș pe anul 2019