Hotărâri adoptate în sedința CLP extraordinara din data de 18.07.2023