Documentație de atribuire procedură achiziție delegare gestiune serviciu public de salubrizare