Primăria Păuliş județul Arad

Dispoziții convocare comisie locala fond funciar