Scurta monografie a comunei Păuliș

COMUNA PĂULIȘ are în componenţă un număr de 4 localităţi, dintre care 4 localităţi rurale, care sunt amplasate după cum urmează : COMUNA PĂULIȘ , județul Arad cu localitatea Păuliș, Localitatea Sîmbăteni, localitatea Barațca și localitatea Cladova. Distanțele până la aceste localități sunt de 5 km până  la Sâmbăteni, 2 km până la Barațca și 7 km până la Cladova .

       Comuna Păuliş se află situată pe malul drept al Mureşului , la poalele dealurilor ce alcătuiesc treapta sudică a Munţilor Zărandului , în zona de contact direct dintre munte şi câmpie , cunoscută sub numele de Podgoria Aradului .Se află la o distanţă de 20 Km de Municipiul Arad şi de 7 Km de Oraşul Lipova , comuna fiind străbătută nu numai de DN 7 ci și de magistrala feroviară Arad-Deva-Sibiu-București, Păulișul având gară CFR și haltă.

       Comuna Păuliş se învecinează la sud cu comuna Ghioroc , iar cu Şiria la sud-vest , iar pe o suprafaţă mică la nord-vest cu comuna Covăsânţ , la nord-est face graniţă cu Târnova , iar la vest cu comuna Cladova , în partea de sud pe o suprafaţă mare cu comuna Zăbrani .

  Primele atestări scrise despre Păuliş apar în prima jumătate a secolului al XIV-lea când este menţionat în registrul dijmelor papale din 1333 sub numele de Paulese – Paulelese .

        Vechimea şi continuitatea locuirii este atestată de numeroase săpături arheologice . Un exemplu concludent îl constituie descoperirile de pe „ Dealul Carierei „ care au scos la lumină „ Cetatea Cladovei „ şi importanţa ei antică şi medievală . Săpăturile arheologice au evidenţiat urme de locuire din paleolitic , neolitic , epoca bronzului , fortificaţii antice de provenienţă dacică şi romană , urme de locuire postromană continuată în perioada evului mediu timpuriu şi târziu , iar apoi sporadic până în perioada modernă. Ca şi exemplu amintim de Inelul sigilar de argint cu inscripţia „ DUS POUS „ .

Sistemul de aşezări din localitatea Păuliş este menţionat în registrul dijmelor papale din 1333, iar satul Sâmbăteni apare în documentele din secolul al XII-lea sub denumirea de „Szumbuth” nume care se pare a fi legat de ziua Sâmbetei. Numele localităţii Sâmbăteni pare a se asemăna cu onomastica unei zile din săptămână. În ţara noastră există localităţi ce poartă numele zilelor săptămânii. Nicolae Iorga socotea aceste localităţi botezate după numele zilei când se ţinea în satul respectiv obişnuitul târg săptămânal.

Aceeaşi părere ar fi avut-o şi monografistul Samogy Gyula, care în lucrarea sa „Descrierea comunelor judeţului Arad” arată că era lângă vatra satului un loc numit „Rătul”, acolo era o crâşmă ce purta numele de Baba Cati.” Pe vremea regimentelor grănicereşti soldaţii se adunau în acel loc în fiecare Sâmbătă, de aici venind denumirea localităţii Sâmbăteni. Sătenii erau militari de origine sârbă, care apărau hotarele de năvala turcilor. Ei plecau în patrulă pe o săptămână întreagă şi se întorceau Sâmbăta dând raportul. La locuinţa căpitanului se adunau toţi militarii Sâmbăta, unde primeau instrucţiuni pentru noua săptămână. Locul a primit denumirea de „Sâmbăteni”, iar de aici „Sembotel”. Preoţii sârbeşti l-au numit „Subotel”, iar maghiarii „Szabadhel”, cu timpul să devină Sâmbăteni.

Aşa cum se atestă în registrul dişmelor papale în secolul al XIII-lea despre existenţa aşezării care poartă denumirea de Paulesse, cu toate că în secolul XV-lea nu avem nici o menţiune despre localitate, fără îndoială că Păulişul a existat deoarece la începutul secolului XVI-lea este amintit în legătură cu schitul călugăresc existent pe atunci la gura văii Cladova, care a exploatat locuitorii din „Paulese” ca de altfel şi de cei din împrejurimile localităţii.

Deoarece istoria veche a Păulişului până în perioada evului mediu este indisolubil legată de localitatea Cladova, vom arăta că această localitate este prima dată menţionată documentar în anul 1308 sub numele de Kalodva. In anul 1333, atunci când  şi Păulişul este menţionat în registrul dijmelor papale, localitatea Cladova apare sub numele de Sacerdos de Galadna.

        Comuna Păuliş are un trecut istoric glorios încărcat de fapte legate de lupta poporului nostru pentru dreptate socială , pentru unitate naţională şi independenţă .

        Pe aceste meleaguri ale comunei Păuliş , în septembrie 1944 , elevii Şcolii de subofiţeri Radna au opus rezistenţă de-a lungul canalului Matca împotriva trupelor hortisto – hitleriste , care căutau o cale de pătrundere prin defileul Mureşului spre Transilvania .

Ca formă şi tip de sate, comuna Păuliş este sat de câmpie (sat adunat) făcând parte din categoria aşezărilor cu forme geometrice regulate, poligoane sau areolare.

În total comuna Păuliş, sistemul de aşezări format din cele 4 sate cuprinde un număr total de 4327 de personae.