Primăria Păuliş județul Arad

Raport privind Legea 544/2001 pentru anul 2015