Primăria Păuliş județul Arad

Raport anual evaluare implementare Legea 544 pe anul 2019