Raport anual primar privind starea economică,socială și de mediu a Comunei Păuliș pe anul 2023