Primăria Păuliş județul Arad

Minute sedinta extra ordinara 04.12.2019