Primăria Păuliş județul Arad

convocare sedinta ordinara din 25.01.2018