Primăria Păuliş județul Arad

Convocare sedinta extraordinara din 24.08.2017