Instrucțiuni privind arderea vegetației uscate, miriștilor și a resturilor vegetale. Baza legală, sancțiuni.