Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de execuție vacantă de Consilier I Principal în cadrul compartimentului Urbanism și Achiziții Publice