Anunț obligativitate cetățeni înregistrare a sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate UAT Păuliș