Primăria Păuliş județul Arad

Anunț încadrare mediu SF alimentare cu gaz a comunei Păuliș