Primăria Păuliş județul Arad

Anunț decizie etapă incadrare proiect ” Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu gaz a comunei Păuliș