Oferta vânzare nr. 18 din 25.05.2021 Mot Emilia Eufrosina