Ofertă de vânzare Crasiuc Anca Emanuela prin Crișan Vasile