Primăria Păuliş județul Arad

Situația Autorizațiilor de construire emise în anul 2019