Model declarație fiscală și borderou privind incasarea redevenței

CONT TAXA REDEVENȚĂ MINIERĂ

COMUNA PĂULIȘ

BANCA TREZORERIA LIPOVA

CUI 3520245

CONT IBAN RO73TREZ02521A300501XXXX