Regulament de organizare si functionare serviciu salubrizare