Regulament de organizare si funcționare a consiliului local Păuliș