Hotărâri adoptate în sedinta extraordinară din 21.02.2022