Hotărâri adoptate în sedinta extraordinara CLP din 22.03.2022