Hotărâri adoptate în sedinta CLP extraordinara de îndata din 03.03.2023