Anunțafișare Proiect hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pe anul 2022