Primăria Păuliş județul Arad

Proiectul ordinii de zi a sedintei de îndata din 24.09.2021

24 septembrie 2021