Primăria Păuliş județul Arad

Proiectul ordini de zi sedinta ordinara 27.05.2021

27 august 2021