Proiect de hotarare aprobare Regulament pt. stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a Comunei Păuliș pt. instalare rețele de comunicații electronice

22 martie 2019