aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Păuliş a unor bunuri de natura mijloacelor fixe aflate în administrare şi folosinţă la Compania de Apă Arad s.A., în vederea scoaterii din funcţiune

16 November 2020