Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Inspector Tănase Anca responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001