Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de execuție vacanta de Consilier juridic principal în cadrul compartimentului juridic în 15.05.2023