Anunț organizare concurs ocupare funcție de execuție contractuală vacanta de Sef Serviciu SVSU Păuliș